Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

Trận Ngọc Hồi - Đống Đa - Chiến thắng Kỷ Dậu

Mời bấm vào tựa bài bên trên để nghe

Trận Ngọc Hồi - Đống Đa - Chiến thắng Kỷ Dậu

Chương trình đặc biệt Mùng 3 Tết Canh Dần 2010
NDLS do Hiền Vy và Nguyễn Phục Hưng thực hiện

Nguồn


Trận Ngọc Hồi - Đống Đa (hay Chiến thắng Kỷ Dậu) là tên gọi do các nhà sử học Việt Nam dành cho loạt trận đánh chống ngoại xâm thắng lợi của nước Đại Việt thời Tây Sơn do vua Quang Trung lãnh đạo vào đầu năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan, hàng vạn quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy - kéo sang do sự cầu viện của vua Chiêu Thống nhà Hậu Lê

Trận Ngọc Hồi - Đống Đa khẳng định sự tồn tại của nước Đại Việt trước hoạ xâm lược, chấm dứt sự tồn tại của nhà Hậu Lê.

Không có nhận xét nào: